Verbinding tweedelijnszorg en beweeg- en sportsector

Verbinding tweedelijnszorg en beweeg- en sportsector

In een interessant factsheet van het Mulier Instituut wordt de meerwaarde aangestipt van een goede samenwerking tussen het zorg- en sportdomein. Hier zijn we echter nog lang niet. “Minder dan een kwart van de buurtsportscoaches geeft aan samen te werken met zorg professionals.” Toch gaat het steeds vaker over leefstijlgeneeskunde in de zorg. Er ligt dan ook de ambitie om de samenwerking tussen beide domeinen te verbeteren. In dit factsheet worden 7 succesfactoren benoemd van de samenwerking op basis van 3 goede voorbeelden in ziekenhuizen.

  • Zorg voor beleidsmatige inbedding. Het ziekenhuis moet beleid voeren dat het leefstijlproject ondersteunt.
  • Vergroot de kennis bij zorgprofessionals om het gesprek over leefstijl goed te kunnen voeren.
  • Laat gespecialiseerde verpleegkundigen het gesprek voeren.
  • Leer van elkaar verwachtingen en werkwijze door elkaar te ontmoeten.
  • Maak duidelijke werkafspraken over de doorgeleiding van patiënten.
  • Maak gebruik van leefstijlambassadeurs.
  • Zorg voor continue zichtbaarheid van het leefstijlinitiatief.

Lees een toelichting per succesfactor.

Een mooie ontwikkeling

Wij van Heel Oost Gelre Beweegt volgen deze ontwikkeling op de voet. Ook in onze gemeente wordt momenteel gewerkt aan een leefstijlakkoord én logischerwijs smelten beide akkoorden straks ineen, gezien het feit dat ze elkaar raken. Het belang van een gezonde leefstijl moge duidelijk zijn. Het is natuurlijk fantastisch als we hier preventief op in kunnen zetten, waardoor de druk op de zorg verlaagt.

Ook interessant...

Scroll naar boven