Over Heel Oost Gelre Beweegt

Samenwerken aan een gezondere gemeente!

Stichting Heel Oost Gelre beweegt geeft invulling aan hét Beweeg- en Leefstijlakkoord en is van en voor alle inwoners van Oost Gelre.  Wij zetten ons in voor een vitaal Oost Gelre

Het beweeg- en sportakkoord

Op 23 juni 2021 is het beweeg- en sportakkoord “Heel Oost Gelre Beweegt” ondertekend. Het doel hiervan is dat écht iedereen plezier kan hebben in sport en bewegen. Nu, maar ook in de toekomst. Hiertoe zijn ambities opgesteld. Wat is er nodig om dit te bewerkstelligen? Hoe kunnen we constructief werken aan deze doelstelling? Hoe weten we de juiste mensen aan ons te binden? De stuurgroep Heel Oost Gelre Beweegt heeft hierin een faciliterende rol en verbindt de ambities van verschillende organisaties. De initiatieven moeten vanuit de gemeenschap komen. Het moet gaan leven én dat werkt niet door alleen maar te zenden van bovenaf. Momenteel is dit akkoord in ontwikkeling naar een Beweeg- en Leefstijlakkoord. Sporten en bewegen en een gezonde leefstijl zijn nauw met elkaar verbonden. 

Partners

Al ruim 60 partners uit verschillende domeinen, waaronder sport, gezondheid, zorg, onderwijs, het verenigings- en het bedrijfsleven hebben zich aangesloten. Zo kunnen we vanuit de verbinding samenwerken aan een fitter, vitaler en gezonder Oost Gelre. Wil jij ook partner worden?

De stuurgroep

De stuurgroep bestaat uit:

  • Bennie Bles
  • Loes Lageschaar
  • Michiel Krabbenborg
  • Jony van den Mosselaar
  • Pascal Kamperman
  • Tonnie Zieverink
  • Bauke Brummelaar – Haarlink
  • Jacques Janssen

Vragen?
Neem dan contact op via e-mail

Kartrekkers

Op basis van de input van twee bijeenkomsten hebben we, samen mét de gemeenschap, prioriteit gegeven aan de volgende 5 thema’s: Voeding, Middelengebruik, Mentale gezondheid, Eenzaamheid en Sport en Bewegen. Deze 5 thema’s maken onderdeel uit van het beweeg- en leefstijlakkoord. Per thema is een kartrekker aangesteld. Hij of zij maakt, samen met partners, werk van onze ambities en gaat aan de slag met uitvoerende maatregelen. Grote en kleine activiteiten die allemaal bijdragen aan ons hoofddoel: gezond opgroeien en vitaal oud(er) worden in de gemeente Oost Gelre.

Voeding
Anne klein Nijenhuis
Email: anne@nieuweten.nl

Middelengebruik
Marco te Nijenhuis
E-mail: marco@alsjemazzelhebt.nl

Mentale Gezondheid
Justin Stuart
Email: info@at-ease.nl

Sport en Bewegen
Sanne Tenten en Talie Wijlens
Email: sanne@kei-fit.nl talie@alsjemazzelhebt.nl

Eenzaamheid
Loes Lageschaar en Jony van den Mosselaar
E-mail: gezondheidsmakelaar@oostgelre.nl jony@jvdmcommunicatie.nl

Online uitzendingen

In een online uitzending vanuit de Blanckenborg in Groenlo is presentator Eef Steentjes met tafelgasten in gesprek gegaan over het akkoord. In deze uitzending wordt het akkoord officieel getekend.

Scroll naar boven