Over Heel Oost Gelre Beweegt

Samenwerken aan een gezondere gemeente!

Stichting Heel Oost Gelre beweegt geeft invulling aan hét Beweeg- en Leefstijlakkoord en is van en voor alle inwoners van Oost Gelre.  Wij zetten ons in voor een vitaal Oost Gelre

Het beweeg- en sportakkoord

Op 23 juni 2021 is het beweeg- en sportakkoord “Heel Oost Gelre Beweegt” ondertekend. Het doel hiervan is dat écht iedereen plezier kan hebben in sport en bewegen. Nu, maar ook in de toekomst. Hiertoe zijn ambities opgesteld. Wat is er nodig om dit te bewerkstelligen? Hoe kunnen we constructief werken aan deze doelstelling? Hoe weten we de juiste mensen aan ons te binden? De stuurgroep Heel Oost Gelre Beweegt heeft hierin een faciliterende rol en verbindt de ambities van verschillende organisaties. De initiatieven moeten vanuit de gemeenschap komen. Het moet gaan leven én dat werkt niet door alleen maar te zenden van bovenaf. Momenteel is dit akkoord in ontwikkeling naar een Beweeg- en Leefstijlakkoord. Sporten en bewegen en een gezonde leefstijl zijn nauw met elkaar verbonden. 

Partners

Al ruim 60 partners uit verschillende domeinen, waaronder sport, gezondheid, zorg, onderwijs, het verenigings- en het bedrijfsleven hebben zich aangesloten. Zo kunnen we vanuit de verbinding samenwerken aan een fitter, vitaler en gezonder Oost Gelre. Wil jij ook partner worden?

De stuurgroep

De stuurgroep bestaat uit:

  • Bennie Bles
  • Bauke Brummelaar – Haarlink
  • Loes Lageschaar
  • Jacques Janssen
  • Pascal Kamperman
  • Michiel Krabbenborg
  • Jony van den Mosselaar
  • Talie Wijlens
  • Sanne Tenten
  • Tonnie Zieverink

Vragen?
Neem dan contact op via e-mail

Ambitieteams

De ambitieteams concretiseren de ambities uit het lokaal beweeg- en sportakkoord en zorgen voor de uitvoering. De ambitieteams bestaan uit vertegenwoordigers van sportverenigingen, scholen, zorginstellingen, buurt/wijk-instellingen, gezondheidsinstellingen, bedrijven en gemeente. Er zijn twee ambitieteams, één voor jeugd en jongeren en één voor de doelgroep ouder dan 18 jaar.

Voorzitter ambitieteam 18-
Talie Wijlens
Telefoon 0610910260
Email: talie@alsjemazzelhebt.nl

Mede-voorzitter
ambitieteam 18+
Loes Lageschaar
Telefoon0613627066
E-mail: info@leefmetloes.nl

Mede-voorzitter ambitieteam 18+
Sanne Tenten
Telefoon: 0620528823
Email: sanne@kei-fit.nl

Online uitzendingen

In een online uitzending vanuit de Blanckenborg in Groenlo is presentator Eef Steentjes met tafelgasten in gesprek gegaan over het akkoord. In deze uitzending wordt het akkoord officieel getekend.

Scroll naar boven