Tijd voor actie! Op naar een gezondere gemeente in 2024!

Tijd voor actie! Op naar een gezondere gemeente in 2024!

De tweede bijeenkomst ten behoeve van het lokaal Leefstijlakkoord, met opnieuw een mooie opkomst, heeft afgelopen dinsdag 10 oktober plaatsgevonden in De Mattelier in Groenlo. Ook ditmaal hebben alle aanwezigen de koppen bij elkaar gestoken en samen nagedacht over maatregelen en acties waar we in 2024 in Oost Gelre mee aan de slag moeten.

In haar rol als gezondheidsmakelaar bij de gemeente Oost Gelre is Loes Lageschaar bezig met de ontwikkeling van het lokaal Leefstijlakkoord. Dit akkoord moet bijdragen aan gezond opgroeien en vitaal ouder worden in Oost Gelre. Aangezien er al heel veel kennis en mooie initiatieven zijn, heeft zij er bewust voor gekozen al in het beginstadium relevante organisaties en partijen aan te haken. Enerzijds om deze partijen met elkaar te verbinden en anderzijds om gebruik te maken van alle beschikbare kennis. En met succes, het akkoord begint steeds meer vorm te krijgen.

De komende maanden gaan we concrete doelstellingen en acties formuleren, zodat we in 2024, en met een beetje geluk al eerder, kunnen starten met de uitvoering. Hiervoor zijn we op zoek naar kartrekkers. Echte aanjagers. Mensen die anderen kunnen motiveren en enthousiasmeren om waar nodig te helpen. Herken jij jezelf hierin? En word je blij van één van de volgende thema’s: verbinden/Samenwerken, middelengebruik, voeding, mentale gezondheid of eenzaamheid? Neem dan contact op met Loes Lageschaar (gezondheidsmakelaar@oostgelre.nl) zodat jullie de werkzaamheden en mogelijkheden kunnen bespreken.

Voor nu willen we iedereen die tot dusver op wat voor een manier dan ook een bijdrage heeft geleverd, bedanken. Alle input is super waardevol voor ons én bovenal heel belangrijk om het een akkoord van én voor de gemeenschap te laten zijn.

Ook interessant...

Scroll naar boven